søndag 30. oktober 2011

STATUS FOR BYFLYTTING 2010

Jeg klipper fra artikkelen i NyTeknik på nettet fra 2010, siden jeg selv ikke har vært på anna enn fotobefaring i Kiruna siste året. Der oppsummeres status slik:

- Hittills har vatten- och avloppssystem samt kraftledningar dragits om. Några hus har ännu inte flyttats.

- De flesta bostadshus kommer sannolikt att rivas och nya bostadsområden i stället byggas på nya ställen. Men några kulturbyggnader kommer att flyttas. Detta måste ske inom de närmaste tre åren.

- I ett planförslag har kommunen föreslagit att åtta av 25 kulturbyggnader närmast gruvan ska flyttas. Det gäller bland annat stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården och järnvägsstationen. De övriga, till exempel Bolagshotellet och Järnvägshotellet, vill kommunen riva.

- Stadsflytten kommer att kosta flera miljarder kronor. LKAB kommer att stå för den större delen av kostnaden.

- Hur länge flytten kommer att pågå är oklart.