lørdag 6. september 2008

EN BY PÅ FLYTTEFOT

Her er de første bildene fra turen jeg tok til Kiruna sommeren 2007.

Jeg har fått stipend fra Norsk Faglitterær Forfatterforening for å skrive om det som skjer i Kiruna og min hjemby, Narvik. Derfor reiste jeg til Kiruna i juni for å registrere hvordan byen så ut før omleggingene tar til for alvor.
Navnet Kiiruna eller giron på samisk, betyr fjellrype, og det finnes mange fine eksemplarer av den rundt om i byen.
Her er fjellet Luossavaara der den tydelige sprekken viser at jernmalm har vært brutt i dette fjellet tidlig i forrige århundre. Det er i denne NV-retninga det nye Kiruna sentrum skal bygges.

Men det er under fjellet Kirunavaara at malmen nå brytes. Her ligger restene av det gamle dagbruddet oppe i dagen. Nå brytes jernmalmen nede i dypet.
Hele prosjektet om flyttinga og forbindelsen mellom Kiruna, Narvik og resten av verden, skal jeg etter hvert kalle En akse av jern. Når prosjektet utvides, vil du finne mer stoff om denne aksen når du trykker her.