søndag 30. oktober 2011

KIRUNA GRAFIKK

Sprekkene under byen truer bebyggelsen og Kiruna skal flyttes.  

Grafikk: Ingemar Franzén, og bilde er hentet fra nettsiden i NyTeknik som du finner her.